Finans

En stor del af vores salg finansieres og vi er med i det meste. Derfor hjælper vi før og under købet med at tilbyde attraktiv finansiering.

Vi tilbyder igennem CNH Industrial Capital, attraktive købekontrakter med fleksible betalingsplaner, tilpasset for at imødekomme dit cash flow behov. Vi tilbyder også succesfuldt finansieringsprogram, der understøtter dine mål og investeringsvalg.

Fordel dine ydelser over tiden – Månedlige, kvartalsvise, halvårlige eller årlige afdragsplaner til opfyldelse af dine forretningsmæssige og cash flow baserede krav.

Fleksible finansieringsmuligheder – Sæsontilpassede betalinger (Stair Step), varierende betalinger tilpasset din aktivitet.

Behold ejerskab på din investering –​ Vi finansierer din investering, men du forbliver ejer af materiellet, der optages som et aktiv i dit regnskab og afskrives.

Købekontrakt
Her ejer du aktivet fra første dag og modtager en faktura på bytte- eller købssummen som tillægges normal moms. Momsen betales kontant og eventuel udbetaling efter aftale. En købekontrakt kan indfries til restgælden, der kan være et mindre indfrielses gebyr. Bemærk vælger du fast rente, kan der være en yderligere omkostning ved at udtræde før kontrakten er udløbet alt efter rentesituationen.

Finansiel Leasing
Her ejer du ikke aktivet, det gør leasingselskabet, der så sender dig en regning (ydelse) + moms hver aftalt termin. Ved udløb står der på de fleste aftaler at du skal anvise en køber på anfordring, og dette betyder i praksis at du overtager aktivet til den på forhånd aftalte nedskrevne pris. Du skal dog være opmærksom på at det er ikke en juridisk ret du har, men en forpligtelse hvis de beder dig om det (på anfordring), men den sete praksis er at du får lov at købe til aftalt restværdi. Hvis du ønsker at indfri aktivet før tid, har du ikke altid ret til dette til den reelle restgæld, men ofte er det praksis at man kan indfri til restgæld, pålagt et mindre gebyr. Der kan også blive tillagt en forholdsmæssig rente for resten af løbetiden.

Operationel leasing
Du har også mulighed for at vælge operationel leasing, her tilbageleveres aktivet til os ved udløb, og du har ingen restværdi risiko. Disse aftaler laves kun i forbindelse med service aftaler. Og bør vælges hvis du ønsker helt ro om dit køb mht. afskrivning og vedligehold. Operationelle aftaler løber ofte på 60 måneder, men vi tilbyder ned til 24 måneder.

Ro til din nye investering
Uanset hvilken finansieringsform du vælger, så laver vi aftalen umiddelbart efter handlens bekræftelse, så har du ro til din nye investering, er klar til at vi kan levere og har afdækket denne del. Aftalen underskrives inden leveringen, ligesom en eventuel udbetaling skal være overført på leveringsdagen til os eller finansieringsselskabet. Er der leverance godkendelse skal den også afleveres i forbindelse med leveringen. Stil os gerne et spørgsmål om finansiering, eller bed om et tilbud. Vi vil gøre meget, for at lave en aftale der passer ind i din forretning.